Pixabay1

Sig goddag til eksponentielle organisationer

Af 

Du ved det måske ikke endnu, men alt hvad du har lært på handelshøjskolen er forældet. Et nyt forretningsparadigme har nemlig vundet indpas – godt hjulpet på vej af den digitale revolution. Nøgleordet er eksponentialitet, og det dækker over en udvikling som konstant fordobles i stedet for at løbe lineært.

Silicon Valley-entreprenøren Salim Ismail er en af de varme fortalere for dette eksponentielle fænomen. Han er medstifter af det Google-finansierede Singularity University og har skrevet bogen ‘Eksponentielle Organisationer’, som udkommer på dansk i denne uge.

I bogen sætter Salim Ismail fokus på succesrige virksomheder, som oplever eksponentiel vækst – altså firmaer som Airbnb, Uber, Google, Snapchat, Amazon. Og sammen med sine medforfattere dissekerer han virksomhedernes fællestræk. Først og fremmest har de alle en it-baseret forretningsmodel. Men de har også en hel del andre fællestræk, som danske virksomheder kan tage ved lære af, mener Salim Ismail.

Milliardvækst på speed

“Når et nyt forretningsmæssigt område kobles med IT, så sker der fordoblinger hvert år. Den udvikling fortsætter kun, og det har store implikationer,” fortæller Salim Ismail. Han er i Danmark i forbindelse med Ingeniørforeningen IDA’s konference Driving Technology.

Det gør, at vi lige nu ser virksomheder nå en værdi på en milliard dollars hurtigere end nogensinde før. Senest har samarbejdsapp’en Slack nået den magiske grænse. Det skete efter blot otte måneder på markedet.

Denne konstante fordobling i pris og ydelse blev først noteret i 1965 af Intels daværende udviklingsdirektør Gordon Moore. Siden er forudsigelsen gået over i historien som Moores lov. Men det viser sig, at Moores lov også kan bruges til at forudsige udviklingen inden for en hel del andre områder end transistorer, hvor den først blev påpeget.

“Tænk på Motorolas mobiltelefon fra 1984. Den var kæmpestor, og kun Gordon Gekko havde råd til den,” forklarer Kris Østergaard, der er konsulent, iværksætter og oversætter på den danske version af ‘Eksponentielle Organisationer’. Han fortsætter:

“McKinsey forudsagde, at markedet for mobiltelefoner ville være på en million brugere i år 2000. Det rigtige resultat var tæt på 100 millioner. Kan man tage mere fejl end det? McKinseys forudsigelser var baseret på en forkert præmis; nemlig at verden udvikler sig lineært og ikke eksponentielt”.

De lineære taber stort

Den eksponentielle udvikling betyder også, at markedsførende virksomheder undervurderer konkurrenter fra nye områder. Kodak og blockbuster er vor tids version af klassiske græske tragedier. Retrospektivt virker det ufatteligt, at firmaerne ikke kunne se, at deres kerneområder ville blive digitaliseret. Men ingen opdagede det, da man stod i det.

Og den eksponentielle udvikling kommer til at ramme mange flere områder, der lige nu bliver digitaliserede. Salim Ismail nævner i flæng: 3D-print, kunstig intelligens, energi, biotech, robotteknologi og digital valuta.

Ingeniørforeningens formand, Frida Frost, er helt enig i den analyse. Hun ser heller ikke de mange forandringer som fremtidsscenarier, men nærmere som noget vi står i lige nu.

”Det er helt tydeligt, at vi er i en voldsom teknologisk acceleration. Vi har faktisk været i den i lang tid. Den teknologiske acceleration er drevet af digitalisering, information og computere. Og vi kan se, at hver gang en branche bliver digitaliseret, sker der et voldsomt spring i ydeevne, kvalitet og pris. Den mekanisme har for eksempel bragt os personlige scanninger af vores DNA for 100 dollar, noget som kostede en milliard for ti år siden, hvilket fuldkommen vil ændre vores syn på sygdomme,” skriver Frida Frost i en mail til F5.

“I Ingeniørforeningen vurderer vi, at det er fuldkommen afgørende, at danske virksomheder ser alle de nye muligheder i teknologi og griber dem. Da en verden, der er så drevet af teknologi får brug for utroligt mange ingeniører og højt uddannede, er der slet ikke nogen diskussion om, at vi skal være med. Det er her, det sner,” skriver hun.

“MBA-uddannelsen er SÅ meget sidste århundrede”

At mange flere ting lige pludselig undergår en eksponentiel udvikling gør også, at de fleste af os er blevet opflasket på et grundlæggende misvisende forretningsparadigme.

“På MBA-uddannelserne lærer folk at bygge virksomheder, som passer til det 20. århundrede og ikke til i dag,” forklarer Salim Ismail, som har rødder i Indien og Canada.

“Den gamle forretningsmodel handlede om at bygge et hegn op omkring et godt hotel eller en god kok og så sælge adgang til den ressource. Man solgte knaphed. Men når man kigger på de nye virksomheder, så foregår mange af aktiviteterne uden for hegnet. Man trækker på et community, som kan lave arbejdet i stedet for en masse fastansatte. Og det hele automatiseres af algoritmer, så det bliver skalérbart. Det betyder ikke noget, om man har 100 kunder eller en million,” sagde Salim Ismail under det udsolgte arrangement hos Ingeniørforeningen.

Internt i organisationerne gør de nye fremadstormende firmaer også tingene anderledes. Blandt andet bruger de fleste større it-virksomheder som Google, Facebook og Linkedin ledelsesværktøjet OKR (Objectives and Key Results, red.), så medarbejdere i realtid får at vide, hvor succesfulde de er i deres arbejde. Ligeledes har de dashboards og storskærme, som hele tiden måler oplevelsen for brugerne. Med andre ord – alle former for data bliver målt og vejet.

En leders ‘nej’ skal begrundes med to siders tekst

Salim Ismail fortæller, at de fleste eksponentielle organisationer desuden benytter sig af innovationsprocesser, som nok ville give de fleste danske ledere sved på panden. Hos Amazon har man blandt andet indført et institutionelt ‘ja’. Det betyder, at chefer automatisk skal godkende alle idéer fra medarbejderne. Vil de give afslag, skal de skrive en to-siders begrundelse, som alle i firmaet kan se.

“Man tilskynder de forskellige afdelinger til at tage risiko,” forklarer Salim Ismail. “Hvis ikke de har nok projekter, som har fejlet, så har de ikke været risikovillige nok. Når verden udenfor ændrer sig utroligt hurtigt, må dit firma også gøre det,” forklarer han om fejl-fejringen hos internettets største butik. Et lignende program kaldet ‘red box’ findes hos Adobe. Her giver man ansatte en pakke med 1000 dollars og startup-instruktioner. Så kan man selv hyre programmører og designere og lave en prototype, hvis ens idé ikke opnår lydhørhed i laget af mellemledere.

“I det hele taget ser vi, at autonomi hyldes i eksponentielle organisationer. Den traditionelle og hierarkiske oppefra-ned-struktur er ved at blive afløst af mange små, selvstyrende enheder, som opererer på kanten af organisationen,” forklarer Salim Ismail, som blandt andet har en fortid hos Yahoo og Google.

…og en knivspids hippiefilosofi

I alt har Salim Ismail og hans to medforfattere på bogen, den hollandske fremtidsekspert Yuri van Geest og Silicon Valley-reporteren Michael Malone, identificeret ti træk, som går igen hos de eksponentielle virksomheder.

“Man behøver ikke at have alle træk for at være en eksponentiel organisation. Har man fire af disse træk, så er man på vej,” siger han.

Der er dog én ting, som går igen ved alle de mest succesfulde, nye virksomheder. Det som forfatteren kalder et massivt tranformativt formål (MTP). Salim Ismail beskriver det som dét, der får de ansatte til at stå op om morgenen. En vision, der er større end bare at sælge ting og tjene penge. Skofirmaet Zappos er et godt eksempel. Deres vision er ikke at sælge sko, men at levere glæde direkte til deres kunder. Det afspejler sig i deres kundeservice, som er verdensberømt. Blandt andet har en kunde fået hjælp til at bestille pizza.

“Alle eksponentielle virksomheder, vi har undersøgt, har et MTP, der rækker udover et normalt mission statement. Som regel kender de ansatte slet ikke til det. Et MTP skaber derimod et community omkring virksomheden og giver en form for tyngdekraft, så man får lettere ved at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere,” siger Ismail.

Så selvom de gamle lærebøger fra handelshøjskolen er forældede, så er ånden fra 60’erne det ikke. Silicon Valley har altid haft en tæt kontakt til hippiekulturen. Noget som Steve Jobs personificerede.

Danmark har gode chancer

Frida Frost fra Ingeniørforeningen mener, at danske virksomheder har gode muligheder for at komme med på den eksponentielle bølge, så det ikke forbliver en Silicon Valley-bevægelse. Værdierne her i landet flugter nemlig godt med dem, vi ser i de ret så uformelle eksponentielle organisationer.

”Vi har lært, at eksponentielle virksomheder arbejder efter et nyt sæt af metoder og bygger deres organisation helt anderledes op, end vi har været vant til i den industrielle tidsalder. I virkeligheden ligger nogle af de eksponentielle organisationers kernetræk meget tæt på danske værdier. For eksempel korte beslutningsgange, uformelle kommunikationsveje, kreativitet. Så muligheden for at danskbaserede virksomheder vokser frem og bliver store på den globale skala i det eksponentielle paradigme er rigtig gode. Da de eksponentielle virksomheder samtidig i sagens natur er globale, det er en del af deres DNA, så tror jeg godt vi kan sige med sikkerhed, at de ikke vil rykke til Silicon Valley alle sammen. Vi skal fokusere på at bruge alle de her nye muligheder”.

This article was originally published by F5. See the whole article here.